Aktuální podmínky pro vstup do bazénu

Návštěvník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokáže se, s
výjimkou dětí do 6 let věku, že splňuje následující podmínky:

 • absolvování PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
  výsledkem, ne starším 7 dnů
 • absolvování antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
  výsledkem,ne starším 72 hod, provedeného zdravotnickým pracovníkem
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o
  provedeném očkování, ktery obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu
  vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u
  očkování uplynulo:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
   schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud
   nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
   schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud
   byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
   podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
  prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-
  CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
  180 dní. 

Všechna potvrzení včetně certifikátu lze vytisknout na stránkách Ministerstva
zdravotnictví https://ocko.uzis.cz/.

Centrum zdraví v Bohuňovicích

Spousta vody, krásné ubytování za nejlepší ceny, vyhlášená sauna, útulné fitnesscentrum a pro slečny a dámy rodinné solárium - to je Centrum zdraví v Bohuňovicích. Přímo uprostřed frekventované cyklotrasy mezi Olomoucí a jesenickými horami. Zastavte se u nás a odpočiňte si, buďte našim hostem.